Exacto Stomatologia – Metamorfozy

Zobacz efekty naszej pracy

Odmieniamy pacjentów uśmiech, po uśmiechu

Wykonując prace protetyczne, przykładamy ogromną uwagę do dokładnego projektowania, by nie pominąć żadnego szczegółu. Perfekcja przygotowania zębów w mikroskopie, doskonałe laboratorium techniczne oraz najwyższej jakości materiały, dają wspaniałe efekty.
Największy nacisk kładziemy na harmonijny i naturalny efekt naszych prac protetycznych, dzięki czemu są one niemal nie do odróżnienia od naturalnych zębów.

Pełna odbudowa uśmiechu
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Usunięcie zębów nierokujących
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Poprawa kondycji dziąseł
 • Stabilizacja zębów rozchwianych
 • Leczenie poszczególnych zębów filarowych wraz ze wzmocnieniem
 • Projektowanie cyfrowe pracy protetycznej
 • Deprogramacja i ustalenie nowych warunków zwarciowych
 • Przymiarka zębów i praca tymczasowa
 • Plastyka dziąseł i kształtowanie
 • Osadzenie mostów na podbudowie cyrkonowej
 • Osiągnęliśmy całkowitą harmonię uśmiechu i zdecydowaną poprawę estetyki
Uzupełnienie zęba po urazie
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Usunięcie złamanego zęba
 • Zabezpieczenie zębodołu i odbudowa tkanek miękkich
 • Przygotowanie zębów filarowych
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Wybielanie zębów
 • Osadzenie mostu oraz licówek pełnoceramicznych
 • Odtworzenie harmonii uśmiechu
Kompleksowa odbudowa uśmiechu
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Deprogramacja i ustalenie nowej relacji zwarciowej
 • Podniesienie zwarcia i wyznaczenie nowej długości zębów
 • Leczenie zębów, wymiana starych kompozytów i wzmocnienie filarów
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Wybielanie filarów
 • Osadzenie pojedynczych koron pełnoceramicznych w łuku górnym i licówek oraz mostów w łuku dolnym
Poprawa estetyki uśmiechu
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Zdjęcie starej pracy protetycznej
 • Leczenie i wzmocnienie filarów
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Osadzenie mostu na podbudowie cyrkonowej
Wymiana mostu
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Zdjęcie starego mostu
 • Leczenie i wzmocnienie filarów
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Osadzenie mostu pełnoceramicznego
Wymiana nieszczelnych koron
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Zdjęcie starych, nieszczelnych koron na metalu
 • Liczne powtórne leczenia kanałowe
 • Plastyka dziąseł
 • Praca tymczasowa
 • Osadzenie pojedynczych koron pełnoceramicznych (cały górny łuk)
Kompleksowa odbudowa uśmiechu
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Deprogramacja i ustalenie nowej relacji zwarciowej
 • Podniesienie zwarcia i wyznaczenie nowej długości zębów
 • Leczenie zębów, wymiana starych kompozytów i wzmocnienie filarów
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Wybielanie filarów
 • Osadzenie pojedynczych koron pełnoceramicznych w łuku górnym i licówek oraz mostów w łuku dolnym
Odbudowa brakującego zęba i poprawa estetyki
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Przygotowanie zębów filarowych
 • Praca tymczasowa
 • Osadzenie mostu na podbudowie cyrkonowej
Odbudowa uśmiechu
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Leczenie zębów i przygotowanie pod odbudowy protetyczne
 • Plastyka dziąseł
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Osadzenie koron i mostów pełnoceramicznych
Odbudowa licznych braków i poprawa estetyki
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Leczenie zębów i przygotowanie oraz wzmocnienie pod odbudowy protetyczne
 • Plastyka dziąseł
 • Wybielanie zębów
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Osadzenie koron i mostów na podbudowie cyrkonowej w łuku górnym
 • Osadzenie mostów na podbudowie metalowej w łuku dolnym
Poprawa estetyki uśmiechu
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie
 • Leczenie zębów i przygotowanie pod odbudowy protetyczne
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Osadzenie mostu na podbudowie cyrkonowej z różową porcelaną
Odbudowa po długim leczeniu ortodontycznym
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Zdjęcie aparatu ortodontycznego noszonego wiele lat (pacjentka nie zdradziła ile)
 • Higienizacja: czyszczenie i piaskowanie zębów
 • Usunięcie nieestetycznych odbudów kompozytowych
 • Projektowanie
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Osadzenie licówek i koron pełnoceramicznych i odtworzenie harmonii uśmiechu
Wymiana nieestetycznej pracy protetycznej
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Zdjęcie starej, nieestetycznej pracy protetycznej
 • Projektowanie
 • Leczenie zębów i przygotowanie pod odbudowy protetyczne
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Osadzenie mostu na podbudowie cyrkonowej
Kompleksowa przebudowa uśmiechu
Before ImageAfter Image
Zakres pracy:
 • Projektowanie cyfrowe
 • Leczenie zębów i przygotowanie pod odbudowy protetyczne
 • Plastyka dziąseł
 • Praca tymczasowa i kształtowanie dziąseł
 • Osadzenie mostu i odtworzenie estetyki uśmiechu w łuku górnym